sporades24.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΛΛΑΔΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΣΚΙΑΘΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 19/03/2024

Κοινοποίηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 19/03/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

16η/19.03.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΑΡΙΘΜΟΣ καιΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥΑ.Δ.Ε 70/2024 ΟΜΟΦΩΝΑΤην έγκριση χορήγησης παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι 31-07-2024, σύμφωνα με την συνημμένη αιτιολογική έκθεση του τμήματος Δόμων Περιβάλλοντος, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.
2Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγου με τον αναπληρωτή του για το έτος 2024Α.Δ.Ε 71/2024 ΟΜΟΦΩΝΑΤην σύσταση πάγιας προκαταβολής για το Δήμο Σκιάθου ποσού 2.000,00 €. για το έτος 2024Ορίζει υπόλογο της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2023 τον Ανάργυρο Μελαχροινάκη του Ιωάννη, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Τσουρού του Χρστοφόρου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, σύμφωνα με έγγραφες εντολές του Δημάρχου.
3Επικαιροποίηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Σκιάθου για έτος 2024Α.Δ.Ε 72/2024 ΟΜΟΦΩΝΑΤην επικαιροποίηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Σκιάθου για έτος 2024
4Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 5 & 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023» με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α του Ν.4412/2016.Α.Δ.Ε 73/2024 ΟΜΟΦΩΝΑΤην προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α του Ν.4412/2016 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 5 & 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023» (Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης) διότι συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπει η σχετική νομοθεσία δηλαδή:i. Είναι κατεπείγουσα και άμεσης προτεραιότητας η αντιμετώπιση των υποχωρήσεων στο οδόστρωμα και των εκτεταμένων καταστροφών.ii. Συντρέχει η περίπτωση της Ανωτέρας Βίας χωρίς ευθύνη της αναθέτουσας αρχής η οποία δικαιολογεί την μη τήρηση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.
5Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 823,20 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443.00 με τίτλο “ δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών “ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τις δαπάνες που θα χρειαστούν για τη διοργάνωση εκδήλωσης για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου του 1821.Α.Δ.Ε 74/2024 ΟΜΟΦΩΝΑΕξειδικεύει και κατανέμει ποσό 823,20 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443.00 με τίτλο ” δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών “
6Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.991,44 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 με τίτλο “Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τις δαπάνες που απαιτούνται για τη διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος “Τρίποντο στα σχολεία”.Α.Δ.Ε 75/2024 ΟΜΟΦΩΝΑΕξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.991,44 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 με τίτλο “Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων”
7Έγκριση του απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων του καταργούμενο νπδδ ΔΟΑΠΝ οικονομικού έτους 2023.Α.Δ.Ε 76/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΕγκρίνει τον απολογισμό   και τις οικονομικές καταστάσεις του καταργούμενου νπδδ Δ.Ο.Α.Π.Ν. για το οικονομικό έτος 2023.
8Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Καραθάνου Δημήτριου του Βασιλείου, πίστωσης   ποσού 480,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο με πλοίο στον Βόλο στις 28/3/2024 και στις 29/3/2024 θα μεταβεί οδικώς στην Αθήνα για να παρευρεθεί στο Συνέδριο Hummanera Stage μετά από σχετική πρόσκληση που έλαβε και το οποίο θα διεξαχθεί 29/3 στην Τεχνόπολη Γκάζι. Από την Αθήνα θα επιστρέψει οδικώς στο Βόλο στις 30/3/2024 και στις 31/3/2024 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.Α.Δ.Ε 77/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΤην πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Καραθάνου Δημήτριου του Βασιλείου, πίστωσης ποσού 480,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο με πλοίο στον Βόλο στις 28/3/2024 και στις 29/3/2024 θα μεταβεί οδικώς στην Αθήνα για να παρευρεθεί στο Συνέδριο Hummanera Stage μετά από σχετική πρόσκληση που έλαβε και το οποίο θα διεξαχθεί 29/3 στην Τεχνόπολη Γκάζι. Από την Αθήνα θα επιστρέψει οδικώς στο Βόλο στις 30/3/2024 και στις 31/3/2024 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνεργασία για τέταρτη συνεχή χρονιά με το Ίδρυμα Λασκαρίδη για την υλοποίηση του προγράμματος παράκτιου και υποθαλάσσιου καθαρισμού σε 25 ακτές του νησιού.

Στην Αθήνα ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών – Συνάντηση με Γεραπετρίτη

Αλόννησος: Ο ιδανικός προορισμός για όσους αγαπούν τη φύση και τη γαλήνη